Museus i Exposicions

Properes Visites

Inscripcions en tercera planta del Casal Cardener, en horari de tarda, de 17 a 20 h. de dilluns a dijous.
Tel 93.210.08.03     –     93.213.14.51
______________________________________________________________________